Oppdraget vil bestå i tilsyn hvert halvår eller etter avtale med Bo- og oppfølgingsenheten der det rapporteres tilbake til enheten etter hvert tilsynsbesøk hos bruker/ tiltak. I tillegg til tilsyn kan det bli aktuelt med interne møter med kommunen og tilsynsgruppa. Det skal skrives rapport etter hvert tilsynsbesøk.

Vi ønsker i hovedsak personer med treårig helse- og sosialfaglig bakgrunn. Opplæring vil bli gitt.

For mer informasjon om oppdrag som tilsynsfører kan Bo- og oppfølgingsenheten kontaktes.

Enhetsleder Øivind Pedersen            tlf: 415 18 437

Fagleder Liss B Kristiansen               tlf: 932 85 947