Tilskott kan gir til personer med nedsatt funksjonsevne av varig karakter, funksjonshemmede og eldre med lav inntekt.  Ordningen er behovsprøvd.

Søknadsfrist er 20. august 2013.

Søknadsskjema fås ved henvendelse til Målselv kommune, 9321 Moen,

tlf 77 83 77 00 eller på denne linken til Husbanken:

http://husbanken.no/tilskudd/tilskudd-tilskudd-til-enkeltpersoner/tilskudd-tilpasning/