Målselv kommune kan søke om støtte til utbygging av bredbånd i kommunen. Interesserte parter inviteres herved til å gi innspill med tanke på utbyggingstakt og utbyggingsområder i kommunen.  Vi ber om innspill innen 28. mai. 2014 før søknad til Post- og Teletilsynet eventuelt sendes.

Innspill sendes til postmottak@malselv.kommune.no