Kommunestyret vedtok formannskapets innstilling til Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 – 2017.

Her finner du formannskapets vedtak av 14.11.13 i sak 114/2013

Her finner du kommunestyrets vedtak av 05.12.13 i sak 102/2013

I økonomiplanen er det vedtatt å fjerne bunnfradraget på eiendomsskatten på kr. 200 000,-

Det er også vedtatt ei økning på barnehage, SFO.

Det er forøvrig gjort noen reduksjoner og en del økninger i andre kommunale avgifter. Detaljene finner dere i økonomiplandokumentet.