Møtet blir avholdt 20. november på Kommunehuset. 

Det planlagte møtet på Bjørkeng oppvekstsenter er avlyst.

Invitasjonen finner du her.