Arbeidet starter 7. august med forberedelser. E6 blir stengt fra 14. august kl. 07.00 til og med midten av november. Anleggsområdet er markert på riggplanen som du finner her. Av sikkerhetsmessige årsaker er anleggsområdet inngjerdet.

Industriveien brukes som omkjøringsveg slik kartutsnittet viser. Fra nord ledes trafikken fra E6 til Industriveien via Fleskomveien. Kryssene (se sirkel) vil utvides for å sikre at kjøretøy kan møtes. Fra sør ledes trafikken inn via rundkjøringen.

 9v 7OF 2JS 16KbvzO 34 Lgx 766fVQxlxiDK 0snJSf 0P 7  1nYhYgLTgAAAAASUVORK 5CYII=

Skiltplanen finner du her.