Først av alt; takk!

På vegne av styringsgruppa i byregionprogrammet Midt-Troms, rettes en stor takk. Det er svært mange som har bidratt på forskjellig vis i byregionprogrammet; folkemøter, regional næringsplan og felles kommunestyremøter for å nevne noe.

Målet for Byregionprogrammet er å bygge tillit mellom kommuner og aktører i Midt-Troms. Ved å øke kunnskapen og samspillet mellom by og omland, skal en styrke den regionale vekstkraften. Vi ønsker alle en attraktiv region for framtida.

Informasjon på egen nettside

Det er et mål at alle skal ha god tilgang på informasjon. Om du klikker her, vil du kunne få god oversikt over byregionprogrammet Midt-Troms; bakgrunn, prioriterte temaområder, og selvsagt analyser som er gjennomførte; samfunnsanalyse for Midt-Troms, delrapport sjømat og delrapport reiseliv.

Midt-Troms står overfor ei stor utfordring med rekruttering av unge mennesker som både vil bo og jobbe i vår region. Derfor er det investert mange krefter på arbeidet rettet mot unge; f.eks. møte med studenter på Arbeidslivsdagene UiT. Vi har lagd flere videoer for å rekruttere unge til grønn sektor, blå sektor og også spennende arbeidsplasser i bedrifter i vår region.

Felle kommunestyremøter og regional næringsplan

Det er gjennomført to felles kommunestyremøter i vår region. 13 02 17 var det første felles kommunestyremøte arrangert i Setermoen leir (Nordnytt-TV 13 02 17 og radio, distriktssending 13 02 17) og 26 02 18 var det andre i Kunnskapsparken, Finnsnes (Nordnytt-TV 26.02.18 og radio, distriktssending 26 02 18). Det første felles kommunestyremøte var starten på et arbeid med regional næringsplan for Midt-Troms, som ble sluttført ved det andre felles kommunestyremøtet. Senja Næringshage har skrevet planen. Her kan du også lese felles saksutredning for bakgrunn og gjennomføring av regional næringsplan.

Midt-Troms leverer nasjonal læringsressurs

Barn fra Midt-Troms (2. klasse ved Elvetun skole) laget små videoer til det første felles kommunestyremøtet. Nå er disse blitt en nasjonal læringsressurs som brukes i opplæringsøyemed for elever i barneskolen i hele landet. Her kan du se under fanen «Demokrati og medborgerskap».

Videre arbeid

Det er søkt om videreføring av byregionprogrammet i Midt-Troms. Flere av tiltakene i regional handlingsplan er i gang. Vi ser fram til ei god utvikling av regionen.

Har du spørsmål, ta kontakt med prosjektleder; ragnvald.storvoll@dyroy.kommune.no, telefon 90531848

 

Med vennlig hilsen

Styringsgruppa i byregionprogrammet Midt-Troms

Geir Inge Sivertsen (leder), Ordfører Lenvik (H), Marit Alvig Espenes, Ordfører Dyrøy (Ap) og Nils Foshaug, Ordfører Målselv (Ap)