Gi drømmen din en sjanse!  
Drømmestipendet er en stipendordning som drives i samarbeid mellom Norsk Kulturskoleråd og Norsk Tipping. Det er kulturskolerektor i alle landets kommuner som er ansvarlig for den lokale nominasjonen i kommunene. Hvert år deles det ut 100 stipend på 10 000,-.

Hvem kan søke? 
I 2017 må en være født tidligst i 1997 og senest i 2004 for å kunne bli nominert til Drømmestipendet.

Hvordan søker jeg på Drømmestipendet? 
Ta kontakt med Kulturskolerektor Asbjørg Utby i Kulturskolen i Målselv på e-post: asbjorg.utby@malselv.kommune.no eller tlf 902 07 827.

Hvordan vurderes de nominerte? 
Drømmestipendet skal være verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle unge kulturutøveres drømmer. Nominasjonene vurderes derfor både av en fagjury, fordelingsjury og en drømmejury – drømmen til den/de nominerte er like viktig, og skal vektlegges like mye som faglige ferdigheter.

Hvordan beskriver jeg drømmen?
La deg gjerne inspirere av noen tidligere Drømmestipend- nominasjoner ved å gå inn på nominerte drømmer eller oppfylte drømmer på www.drommestipendet.no

Hvordan dokumenterer jeg ferdigheter? 
Kulturskolerektor kan laste opp bilder på nominasjonsnettstedet, men øvrig dokumentasjon må lastes opp på eksterne sider og lenkene legges inn i nominasjonen.

Frist for innsending av søknad: 10 februar