Det er kommet inn melding om mye rein i området Indre Lappskardvatn/Beagašanjávri, motorferdsel i dette området er ikke tillat med bakgrunn i gitte vilkår.