Vi ønsker å oppdatere om, og drøfte muligheter for å tilby leveranser til Forsvaret og allierte styrker som er underveis og skal trene her på innlandet.
Vi vil også å gi plass for andre tema som næringsdrivende er opptatt av, og som kan være aktuelle i forbindelse med rullering av vår næringsplan.
Til møtet kommer representanter for Alliert Treningssenter m.fl., Næringsforeningen i Målselv, Arctic Logistics AS og Næringshagen Midt-Troms.


Velkommen!


Vi ber om tilbakemelding på deltakelse.