Temaer er Søvn og søvnvansker, avslapningsteknikker, gode råd for bedre søvn og forestillinger om søvn. Du vil jobbe med din egen søvndagbok under kurset

Kurset er utarbeidet av psykologer etter oppdrag fra Helsedirektoratet da man i «Føre var» rapporten fra 2011 konkluderte at søvnvansker, «insomni» er en av de store nasjonale helseutfordringene i Norge. Ca. 1 av 3 sliter ukentlig med nattesøvnen.

De fleste har kjent hvordan en dårlig natts søvn påvirker humør, konsentrasjonsevne og energinivå. Søvnmangel påvirker i tillegg immunforsvaret og hvordan vi reagerer på skader og stress. Det er sammenheng mellom dårlig søvn, hjerte-kar-sykdommer, overvekt, diabetes og psykisk sykdom.

Det er med andre ord gode grunner for at vi bruker nesten en tredjedel av livet vårt på søvn.

Å streve med søvnen er noe de fleste av oss opplever fra tid til annen. Noen sliter

med innsovning, andre med urolig nattesøvn og flere oppvåkninger, og andre igjen

med at de våkner for tidlig om morgenen.

For en del mennesker blir søvnproblemene

kroniske og så omfattende at det går utover daglig funksjon og livskvalitet. Det er

dette som er insomni.

Psykologisk behandling av søvnvansker har vist seg å ha bedre effekt over tid enn sovemedisiner

Kurset går over 4 ukentlige samlinger av 2 timers varighet med et oppfølgingsmøte 1 mnd. etter kursslutt. Kurset er åpent for alle.

Det vil bli gjennomført en individuell samtale i forkant av kurset for å se om dette er noe for deg. Spesielle forhold som bør opplyses til kursholder er narkolepsi, C/BIPAP behandling samt bruken av sovemedisiner. En eventuell nedtrapping av sovemedisiner skal skje i samråd med fastlege og ikke i regi av kursholder.

Det anbefales at man gjennomfører kurset i sin helhet. Egenoppfølging gjennom hjemmearbeid og refleksjon er avgjørende for et godt resultat.

Program:

1. Om søvn og søvnvansker.

2.  Gode råd for bedre søvn, søvndagbok og avspenning.

3.  Forestillinger om søvn, Avspenning.

4.  Erfaringer, søvndagbok, avspenning og oppsummering.

5.  Erfaringsdeling.

Kurset avholdes i pauserommet ved legekontoret på Andslimoen kl 13.00-15.00

Påmelding til kursleder Knut Kvernvold, 97526444 så snart som mulig.