Alle kommunale skoler var besluttet stengt på torsdag, så det var ingen elever på skolen når taket ble blåst av. Målselv kommune har folk på stedet for skadebegrensing. 

Det er viktig å være forsiktige da løse gjenstander kan være til fare for barn/folk i området.

Det vil bli digital undervisning for elevene på Karlstad skole på mandag. Øvrige skoler vil fra mandag være i normal drift. Foreldrene får egen orientering gjennom skolens systemer. 

Kommunen oppfordrer innbyggerne til å opptre forsiktig og sikre egne verdier. 

Kommuneledelsen vurderer situasjonen fortløpende og vil tre sammen for å håndtere eventuelle hendelser.