Det er mange enheter, på tvers av sektorer, som kan vise til en nedgang i sykefraværet. Tett oppfølging i henhold til interne retningslinjer for kommunene gir resultater.

Målselv kommune har over tid hatt høyt sykefravær. Ved at ledere følger tett opp, har god kontinuitet i oppfølging og finner riktige tiltak for den enkelte, opplever vi at sykefraværetallene den siste tiden har pekt i riktig retning. Denne positive utviklingen følges videre opp i tjenestene.

Hver enkelt medarbeider er viktig for å sikre god kvalitet og kompetanse på sitt fagfelt samt bidra til et godt arbeidsmiljø. Dette er medvirkende faktorer til at vi kan ivareta og videreutvikle gode tjenester og skape samfunnsutvikling for befolkningen og brukere i Målselv kommune. Å ha dyktige medarbeidere på jobb hver dag er helt essensielt i dette viktige arbeidet. Derfor er det svært gledelig at vi nå opplever en positiv utvikling og nedgang i sykefravær i kommunen. 


Historikk for 2021 og 2022:

Sykefraværstall på månedsbasis i 2022:

Måned 1-16 dg >=17 dg Total 2022 m/korona Korona Total 2022 u/korona
Januar 4,50 % 9,30 % 13,8 2,30 % 11,50 %
Februar 6 % 9,30 % 15,30 % 3,80 % 11,50 %
Mars 3,60 % 7,70 % 11,30 % 2,00 % 9,30 %
April 3,00 % 6,90 % 9,90 % 0,50 % 9,40 %
Mai 2,80 % 8,20 % 10,90 % 0,30 % 10,60 %
Juni 2,40 % 7,60 % 10,00 % 0.40 % 9,60 %
Juli 1 % 6,90 % 8,00 % 0,20 % 7,80 %
August 1,40 % 5,70 % 7,10 % 0,20 % 6,90 %

Mens sykefraværet i februar var på over 15% er det nå mer enn halvert. Koronasituasjonen preget vinteren og vi ser at koronarelatert fravær synker. 


Sykefraværstall på månedsbasis i 2021:

Måned 1-16 dg >=17 dg Total 2021
Januar 2,7% 9,7% 12,4%
Februar 2,4% 10,8% 13,2%
Mars 2,7% 10,5% 13,2%
April 2,4% 11,4% 13,8%
Mai 2,3% 11,1% 13,4%
Juni 0,9% 9,9% 10,8%
Juli 0,7% 8,4% 9,1%
August 1,8% 6,9% 8,7%
September 2,8% 7,7% 10,5%
Oktober 2,6% 7,4% 10%
November 3% 8,8% 11,8%
Desember 2,6% 8,9% 11,4%