Dispensasjonen er gitt med hjemmel i §23 i Forskrift om gjødselvarer mv av organisk opphav.  I §23 Spredetidspunkt, 3. ledd heter det

"Kommune kan på vilkår av at kommunens klimatiske forhold og vannkvaliteten i kommunens vassdrag tillater det, ved forskrift eller enkeltvedtak, tillate en senere frist for spredning uten nebdmolding/nedfelling enn 1. september, men ikke senere enn 1. oktober."