Målselv kommune og Næringshage Nord slår seg sammen og ønsker å dra ut å møte næringsaktørene og gründerne i kommunen vår. Første stoppested er Øverbygd hvor vi vil være tilstede og tilgjengelige mandag 2. mai. Målsettingen er et tettere samarbeid og god dialog mellom kommunen, næringshagen og våre bedrifter. Kommunen og næringshagen har en viktig rolle i å veilede enkeltbedrifter og gründere. Vi vil gjerne møte gründere, bedrifter og alle typer næringsdrivende som har en ide, ønsker å videreutvikle seg, har e prosjekt eller andre ting de vil drøfte med oss. Ønsker du bare å ta en prat med oss og gi oss litt ris eller ros er du også hjertelig velkommen. Vi tar imot og har kaffen kokt på FimCamp fra klokken 11.00-14.00. Ønsker du en prat med oss i forkant eller har noen spørsmål er det bare å ta kontakt med næringssjef i Målselv, Elin Byberg eller Erling Andreassen i Næringshage Nord.

Målselv kommune ved ordfører, rådmann og næring representert med næringssjef og landbruksleder gjennomfører også gjevnlige bedriftsbesøk. Vil din bedrift ha besøk av oss? Ta kontakt med oss så avtaler vi næmere.

Foto: Johannes Ingvaldsen / Nye Troms