Formålet med planarbeidet er at Målselv kommune har behov for å deponere overskuddsmasser (jord- og stein) fra kommunale anlegg, og disse er egnet til etabelering av parkeringsplasser i et populært nærturområde. Fagerlidal skole har tatt i bruk deler av området til klatrepark/lek. Dette er nå formalisert.

 

Kommunestyret fattet følgende vedtak:

 

Planident 19242015001 Områderegulering Øverli med plankart og reguleringsbestemmelser

vedtas i henhold til PBL § 12-12.

Plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse legges fram til Kommunestyrets

egengodkjenning.

 

Plandokumentene ligger i sidemenyen til høyre.