I den nye ordningen blir du som arbeidsgiver pliktig til å innhente skattekort elektronisk for dine ansatte. 2013 blir et frivillig overgangsår, men fra 2014 blir den nye ordningen obligatorisk. Se også nærmere informasjon på www.skatteetaten.no

I overgangsåret 2013 vil Skatteetaten sende ut skattekort på papir som i dag, og de ansatte må levere skattekortet til sin arbeidsgiver. Arbeidsgivere som deltar i prøveordningen skal behandle de ansattes skattekort på samme måte som før, men slipper å oppdatere lønnssystemet manuelt når en ansatt har endret skattekort eller ved nyansettelser.

Hva innebærer elektronisk skattekort for deg som arbeidsgiver?

Dersom du som arbeidsgiver er usikker på hvorvidt du er hoved- eller biarbeidsgiver, må dette avklares med den ansatte. Dette vil kun gjelde ansatte med tabellkort.  

SLIK BESTILLER DU ELEKTRONISK SKATTEKORT 2013.

Den nye elektroniske tjenesten vil være tilgjengelig fra desember 2012.

Før du som arbeidsgiver/regnskapsfører kan bestille elektronisk skattekort, må du sjekke at ditt lønnsystem er tilpasset den nye ordningen. Bestilling av elektronisk skattekort kan gjøres på ulike måter, og vil variere med hvilket lønnssystem du har. Mer informasjon om dette kan du få ved å ta kontakt med din lønnsystemleverandør.

Fra du bestiller skattekortopplysninger og til de sendes til meldingsboksen din i Altinn, vil det gå en virkedag. Du får beskjed på e-post eller via SMS når skattekortopplysningene er klare.

Den nye skattekorttjenesten vil være tilgjengelig fra begynnelsen av desember 2012. Hvis det lønnssystemet du bruker ikke er tilpasset elektronisk skattekort ved årsskiftet, kan du ta i bruk ny løsning i løpet av 2013.

Gammelt skjema for elektronisk skattekortoverføring, RF-1212, vil kunne brukes fram til mars 2013. Med dette skjemaet følger den gamle ordningen hvor du som arbeidsgiver ikke vil få tilgang til endrede skattekort, eller få varsel hvis en ansatt endrer skattekort.

For de arbeidsgiverne som ikke har lønnssystem, kommer det i siste halvår av 2013 en ny tjeneste i Altinn for å bestille skattekort manuelt.

Spesielt for regnskapsfører/lønnssentral

Som regnskapsfører/lønnssentral vil du kunne hente inn skattekort for flere arbeidsgivere i en fil/forsendelse hvis lønnssystemet er tilrettelagt for det. Du må oppgi arbeidsgivers organsisasjonsnummer i filvedlegget. Det er ikke behov for nye roller i Altinn, men du bør rapportere for ditt eget regnskapsbyrå/lønnssentral.

Du kan enkelt bestille skattekort elektronisk for dine ansatte   

Du får beskjed hvis noen av dine ansatte endrer skattekort og har da ansvar for at skattekortopplysningene blir oppdaterte før neste lønnskjøring.

Du har alltid tilgang til siste gyldige skattekort gjennom hele året.

Du må ha tilgang til de ansattes fødselsnummer/D-nummer for å hente elektronisk skattekort for dine ansatte.

Du har bare lov til å hente elektronisk skattekort for personer du skal utbetale trekkpliktige ytelser til.

Dine ansatte vil få beskjed om at du har hentet elektronisk skattekort for dem