En god oppvekst, med trygghet og forutsigbarhet har betydning for helse senere i livet.

Det er til enhver tid barn og unge som venter på et nytt hjem. På fosterhjem.no finnes informasjon om fosterhjem og fosterbarn. Vil du vite mer, kan du kontakte fosterhjemtjenesten direkte på nettsiden eller gjerne ringe for en uforpliktende samtale.

Bufetat - Fosterhjemsrekruttering i Nord-Norge:

Hammerfest      46615420

Tromsø              46615430

Sortland            46615440

Bodø                 46615450

Følg og lik oss på Facebook :  https://www.facebook.com/FosterhjemNordNorge?ref=hl