Enklere for alle parter

Den digitale løsningen for å sende en bekymringsmelding, er en stor forbedring fra tidligere system, som først og fremst besto av å sende brev i posten til barnevernstjenesten i kommunen. Med den digitale løsningen kan bekymringsmeldinger som kommer inn til barnevernet behandles fortløpende, og dermed kan barna som opplever omsorgssvikt få hjelp raskere.

En digital løsning er også enklere å bruke for alle parter. Målselv kommune håper den nye digitale portalen for bekymringsmeldinger også vil senke terskelen for å si ifra.

Slik finner du den digitale løsningen

På nettsiden www.malselv.kommune.no/barnevern er den digitale løsningen for bekymringsmelding lett å finne. Det er to lenker til skjemaer, avhengig av om du er privat eller offentlig melder.

Nasjonal portal for bekymringsmelding (privatpersoner)

Nasjonal portal for bekymringsmelding (offentlig ansatt)

Som privat melder kan man også logge seg på Min Side på https://minside.kommune.no og sende melding til barnevernet herfra. Digitale skjema finnes under kommunale tjenester.

Ved bruk av digitalt skjema, logger man seg inn via ID-porten, som er en sikker løsning. Etter utfylt og sendt skjema, får man umiddelbart tilbakemelding på at meldingen er mottatt og sendt til riktig barnevernstjeneste.

På nettsiden til barnevernet i Målselv ligger fortsatt også papirskjema tilgjengelig, for de som er mer komfortabel med å sende melding i posten.