Klagenemnda for stedsnavnsaker fattet følgdende vedtak: Det er opp til kommunen om den ønsker å bruke -veg(en) eller -vei(en).

 

Det betyr at Kommunestyret vedtak i sak 59/2015, den 11.06.2015 blir stående, og alle nye og eksisterende vegnavn med endinga -veg eller -vegen endres til -vei eller -veien.

 

Kommunestyrets og klagenemndas vedtak ligger i margen til høyre.