Sjekkliste for brannsikkerhet på hytta:  

  • Bytt batteri ved behov, minimum en gang per år.
  • Gå aldri fra levende lys.
  • Ikke bruk peis/ovn som tørkestativ.
  • Sørg for å håndtere askeavfall på en forsvarlig måte.
  • Ikke gå fra hytta med elektriske apparater i bruk.
  • Vær ekstra varsom ved bruk av gass. Sjekk utstyr og slanger jevnlig.
  • Bruk godkjent installatør når det elektriske anlegget skal utbedres.
  • Sørg for å utføre alle bygningsmessige utbedringer iht. plan- og bygningsloven.