Målet med forskriftsendringene er at det skal bli enklere og billigere å tilpasse boligen sin etter egne behov, for eksempel som følge av endrede familiebehov eller ønske om å leie ut deler av boligen. Forskriftsendringene skal forenkle og tydeliggjøre hvilke krav som gjelder.

Ombyggingene er søknadspliktige.

Mer om regelendringene finnes på Direktoratet for byggkvalitet på følgende lenke: http://dibk.no/no/Om_oss/Arkiv/Nyhetsarkiv/enklere-a-ta-i-bruk-bod-loft-og-kjeller-som-oppholdsrom/