I tillegg til å diskutere naturlige temaer som HMS, verneombudenes rolle og oppgaver, nærværsarbeid og kvalitetsarbeid, ble det også tid til å dele erfaringer samt komme med viktige innspill til videre arbeid på HMS området i Målselv kommune. Dette var personal- og organisasjonssjef Ann-Eva Hanssen godt fornøyd med. Bedriftshelsetjenesten bidro også under fagsamlingen, både med kurset i vold og trusler samt gode innspill underveis.

 

Rådmannen var til stede i deler av fagsamlingen og pekte på viktigheten av et godt vernearbeid i Målselv kommune samt verneombudenes viktige rolle i forbedringsarbeid i kommunen.