Se vedlagte invitasjon med søknadsfrist 18.oktober.

Vedlagte elektroniske søknadsskjema må benyttes: https://www.rodekors.no/tilbudene/ferie-for-alle/

 

Ta kontakt med Røde Kors Troms om det er noen spørsmål.

Mobil 905 43 510

harriet.karlsen@redcross.no

www.rodekors.no/troms