Ferie for alle er et gratis ferietilbud til barnefamilier med minst ett barn i barneskolen. Hele familien kan få være med på ferieoppholdet.

Ferietilbudet gis til familier som selv ikke har råd til å reise på ferie, og det er ansatte i hjelpeapparatet som melder familier på. Se viktig informasjon til påmeldere i vedlegg.

Ferie for alle arrangeres alltid i skolens ferie, og er en aktiv ferie hvor hele familien deltar.

 

Pandemien setter fortsatt sitt preg på samfunnet vårt, mye er annerledes og uforutsigbart, og behovet for hyggelige opplevelser er kanskje ekstra stort.

Fortsatt må vi ta forbehold og tilpasse oss smittesituasjonen, men aner et lys i tunnelen og satser på å øke vår kapasitet på antall gjester i sommer.

 

Våre opphold avholdes i tråd med alle retningslinjer for smittevern, både nasjonale og lokale, og dersom smittesituasjonen tilsier det vil vi avlyse.

Vi håper likevel at mange familier vil melde seg på!

 

Vedlagt følger oppdatert invitasjon til Ferie for alle - 2021. Elektronisk påmeldingsskjema finner du her.

 

Også i 2021 gjelder Coop-avtalen, det vil si at alle barn som er søkere sammen med sine familier, får Coop-sekk med innhold under oppholdet. I tillegg vil de få dekning av treningsavgift eller medlemskap i en eller annen fritidsaktivitet.

Erfaringsmessig er det mange familier som trenger hjelp med Coop-avtalen og vi ber påmeldere følge opp dette.

 

Vi håper at mange familier ønsker familieopphold sammen med oss og våre frivillige!

Vær snill å ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

 

NB! Søknadsfrist 26.mai – søknader som kommer inn etter dette kan ikke behandles.

 

 

Vennlig hilsen

Røde Kors Troms