Legetjenesten har ferieavvikling mellom uke 27-34. Det kan bli noe mer venting på telefon og lab.

Fastlegene har ferieavvikling i følgende perioder:

Tor Johnsen: 28-29
Eldrid Liljedal: 28-29-32-33-34
Oddmund Eriksen: 28-29-32-33
Nina Kjær Brones: 27-30-31-32
Tormod Gangsei: 28-29-30-32
Hege Nymo: 28-29-30-32
Tariq Ahmad: 28-29-30-31-32-33

God sommer fra alle oss ved Andslimoen legetjeneste!