Saker innkommet etter denne dato gis det ingen garanti på at blir behandlet før ferien. Etter ferien vil komplette saker bli prioritert og bli behandlet fortløpende etter innkommet dato.Jmf forvaltningsloven §11 a.

Petter Klingenberg (byggesaksbehandler)