Målselv FFO har sammen med medlemsorganisasjonene satt rettigheter for funksjonshemmede og kronisk syke på sakskartet i 16 år. Dette arbeidet fortsetter vi med. I år fokuserer vi temamøtet rundt kommunal innsats rundt helse og omsorg og NAVs rolle ovenfor funksjonshemmede og kronisk syke.

Program:

  • 18:00                         Velkommen
  • 18:05 – 19:00           Målselv kommune redegjør for kommunedelplan helse og omsorg 2017-2029. Ved enhetsleder familieenheten Siv-Hege Severi og enhetsleder bo- og oppfølging Maichen Jensen.
  • 19:00 – 19:20           Kaffe med litt å bite i.
  • 19:20 – 20:15           NAV redegjører for sine roller ovenfor funksjonshemmede og kronisk syke.
  •                                    NAV redegjør for sitt syn på brukermedvirkning.
  • 20:15                         Avslutning

Håper at mange setter av onsdag kveld for å få et godt innblikk i hvordan to av våre viktigste samarbeidspartnere arbeider ovenfor oss når vi virkelig har bruk for dem.

Med vennlig hilsen
FFO Målselv
Alf J. Øverli
Leder