Avtalen har kommet på plass etter at Telenor leverte et tilbud på denne utbyggingen. Som et første steg vil Telenor i januar 2021 gjennomføre et forhåndssalg for å kartlegge at det faktisk er reelt grunnlag med mange nok interessenter til å kunne gjennomføre prosjektet.

Dersom mange nok melder sin interesse vil neste steg være å få på plass en endelig utbyggingskontrakt, forhåpentligvis i løpet av januar eller februar 2021.