Det er viktig at de innbyggerne som ønsker en god bredbåndsløsning griper sjansen og tegner seg opp slik at vi kan få realisert utbyggingen snarest mulig.

Websalg er åpnet på https://fiber.telenor.no

En kan der søke fibertilknytning ved å legge inn egen adresse. Selv om mange tidligere har meldt interesse på lokale lister må hver enkelt gå inn på Telenor sine sider og foreta en bestilling der.

Selgere fra Telenor vil besøke alle som bor i området fra midten av februar for å forsikre seg om at alle som ønsker bredbåndstjenester får bestilt.

Om det er noen som ikke får treff på sin adresse på Telenor sin web-løsning for disse områdene kan en sende en E-post til georg@nordix.no

Status nå er at det er 16 kunder i området som har bestilt av de 124 salgene som kreves før endelig beslutning om utbygging kan tas.

Det er entreprenøren Nordix Data som har ansvaret for å bygge fibernettet hvis prosjektet blir en realitet.

Håpet er at en beslutning om utbygging vil være avklart i løpet av mars, og ved oppstart utbygging vil det opprettes en Facebook-gruppe som informasjonskanal der beboere i området kan få informasjon og sende henvendelser.
Vi satser på å være ferdig til sommeren 2022 så fremst ikke prosessen drøyer.  

Følgende vilkår gjelder for utbyggingen

  • Prisen på etablering er kr 4990,- og man kan få TV, internett og telefonitjenester. I standardtilbudet får man en fordelaktig pris de første 12 månedene, men man kan bestille tjenester separat. Det vil si at en for eksempel kan bestille kun internett uten TV og telefonitjenester dersom en
    ønsker det
  • Bestillingene må bestilles fra Telenor - interesselister gjelder ikke som salg
  • Det bygges også til fritidsboliger som er i nærheten til fremføringen av fibernettet som bygges
    Finner man ikke adressen på web så må man henvende seg til Nordix Data epost: georg@nordix.no
  • I utbyggingen brukes primært eksisterende Telenorstolper (90% av utbyggingen) - ønsker man kabel ned i bakken fra stolpe til husvegg må dette gjøres som egeninnsats. Nordix vil i så tilfelle anvise hvor  henteplass for rør etableres (rørtrommel)