Vaktmestertjenesten er i beredskap på kommunale bygg.

Hvis innbyggere og andre i Målselv har informasjon som er av betydning for flomforebygging, ber vi om at dere kontakter flomtelefon teknisk nummer 932 63 906 for å melde inn slik informasjon.

Ved akutte hendelser benyttes nødnummer: 110 (brann), 112 (politi), 113 (ambulanse).