Avfallscontainerene vil bli flyttet til stedet der containerene står på Andslimoen. Ordningen er permanent. På kartet under ser du hvor containerene ved Andslimoen står.