Folkebading tilbys hver onsdag frem til  jul (7., 14. og 21. desember).

Badetider inndeles slik:

kl.17.00 - 18.30: Pensjonister

kl. 18.30 - 20.30: Voksne og barn/unge (under 18 år)

kl. 20.30 - 22.00: Voksne (over 18 år)

Folkebadinga vil fortsette i 2023 og aktuelle datoer blir annonsert på et senere tidspunkt.