Onsdag 15.02.23
Onsdag 22.02.23
Onsdag 01.03.23
 
Basert på erfaring ble badetidene endret fra januar.
 
Ny inndeling er: 
Kl 1700 – 1900: Voksne og barn/unge
Kl 1900 – 2030: Pensjonister
Kl 2030 – 2200: Voksne