Planen foreslår utvidelse av eksiterende steinbrudd i Takholmbukt. Steinbruddet drives av Veidekke Industri AS. Det eksisterende steinbruddet ble regulert i 2014, men etterspørsel etter råvarer for asfaltverk har økt og det er derfor ønskelig å utvide dagens brudd. I tillegg til utvidelse av uttak av mer masse fra steinbruddet åpner planen for etablering av asfaltfabrikk innenfor steinbruddets areal, slik at avstand mellom råvarer og produksjon reduseres. Planen stiller forslag om flytting av en del av dagens veg.

Folkemøtet vil finne sted på Kommunehuset på Moen tirsdag 28. mai, kl. 18:00.

På møte vil planens omfang og formål bli presentert.

Spørsmål angående folkemøtet og planprosessen rettes til:

Sweco Norge S v/ Milan Dunđerović på tlf.: 986 63 381

eller e-post: milan.dunderovic@sweco.no