Troms fylkeskommune har vedtatt planprogram for vannregion Troms 2010-2015 og laget utkast til tiltaksprogram for Bardu-/Målselvvassdraget - Malangen vannområde.  Du finner dokumentene til høyre på skjermen.  Målet med tiltaksplanen er å sikre ei helhetlig og økosystembasert vannforvaltning.

Vannportalen Troms finner du mer informasjon om bakgrunnen for dette arbeidet og hva som skjer i vannregion Troms.