Det vil bli informasjon fra politisk og administrativ ledelse, familieenheten, samt representant fra mottaket.

Vi regner med at folk vil ha mange spørsmål, og vi håper at dette folkemøtet kan gi svar på de fleste av spørsmålene.