I forbindelse med oppstart av arbeid og høring av planprogram for områderegulering av Andslimoen inviterer Målselv kommune til folkemøte mandag 16. mars kl.18.00 på kommunehuset på Moen i kantina.

Planområdet, tema som skal utredes, opplegg for planarbeidet og fremdrift er beskrevet i planprogrammet, som finnes i servicetorget i kommunehuset og på nettsidene til Målselv kommune,  se her 
 
Det vil bli gitt informasjon om planarbeidet og det er anledning til å stille spørsmål å komme med innspill til planprogrammet.
Lurer du på noe, kontakt Plankontoret ved Sissel Enodd tlf 72 42 81 66 eller Målselv kommune ved Astrid Fjose tlf 916 93 201.

Ønsker du å sende innspill til planarbeidet og/eller merknader til planprogrammet må disse skriftliggjøres og sendes innen 18.3.15 til:

postmottak@malselv.kommune.no eller:

Målselv kommune
Kommunehuset

9321 Moen