Bygdelaget inviterer de politiske partiene i Kommunestyret og Planutvalget til folkemøte på Målsnes. De håper flest mulig har anledning å lytte til befolkningen, og de vil også bli presentert flere muligheter for vannforsyning til Målsnes. Media inviteres også.

Ordfører og kommuneadministrasjonen deltar og orienterer.

Saksliste:

  • Velkommen ønskes av ordfører og ordstyrer.
  • Kommuneadministrasjonen orienterer om sin pågående utredning og begrunnelse for å ikke følge opp tidligere vedtak i kommunestyret.
  • Bygdelaget presenterer uttalelser. De har også invitert spesialister som kommenter mulighetene, gir innspill på valg av utbygging, annerledes tenkning, noe som kan gi et betydelig rimeligere alternativ.
  • Grunneiere og berørte kommer med forberedt debattinnlegg.
  • Partiene i Kommunestyret gis anledning å komme med hvert sitt debattinnlegg.
  • Debatt, ordet fritt.


Møteleder: Arild Braathen

Vel møtt!