Formålet med møtet var å få innspill til kommuneplanens samfunnsdel. Nerbygda revylag bidro med visesang med miljøpolitisk engasjement og sin egen verson av tilblivelse av vegnavn i Målselv. Torbjørn Løvland inspirerte forsamlingen med sine betraktinger av Målselvsamfunnet. Gruppediskusjonene resulterte i svært nyttige synspunkt som tas med i det videre planarbeidet.

Torbjørn Løvland sine betraktninger om Målselv kan leses her.

Mer informasjon og oppsummering av begge folkemøtene kommer etter at folkemøte på Karlstad er avviklet torsdag 22.mai.

DSC_0473_169x300.jpg

Resultat fra gruppearbeid.