På folkemøtet får innbyggerne komme med innspill som tas med videre i planprosessen.

Folkemøtene avholdes følgende datoer/steder:

  • Tirsdag 25. april kl 18:00–20:00 på Bjørkeng skole i Øverbygd
  • Torsdag 27. april kl 18:00–20:00 på kommunehuset, Moen


Elin C Aas
Kommunalsjef helse – og omsorg
Målselv kommune