På følgende steder:

  • Fagerlidal skole, 1. desember, kl. 19:00 - 21:00
  • Bjørkeng oppvekstsenter, 2. des. kl.  19:00 - 21:00
  • Karlstad oppvekstsenter, 3. des. kl. 19:00 - 21:00.

Det vil bli informasjon om status for reformen både nasjonalt og lokalt, og kort om Telemarksforsknings sine rapporter om Målselv som storkommune og Målselv som egen kommune.

Hovedfokus blir innspill fra folk, borddiskusjoner og at vi får svar på konkrete spørsmål. Innspill og svar skal hjelpe kommunestyret til å ta riktige veivalg før de gjør endelig vedtak.

Kommunen håper på fulle hus og mange gode diskusjoner.

Vel møtt!