Forurensingsloven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, går ut over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse. En utslippstillatelse er tillatelse til å forurense innenfor avklarte rammer. Det kan for eksempel gjelde utslipp i grunn, luftkvalitet eller støy.

Folkemøtene vil informere om søknaden og prosessen videre.

Møtedag og sted:

3. juni kl. 18.00 - Kommunehuset på Moen

4. juni kl. 18.00 - Rådhuset på Storsteinnes

 

Søknaden ligger på www.fylkesmannen.no/troms-finnmark eller kan fås tilsendt ved henvendelse til saksbehandler på 77 64 22 15 eller e-post fmtrbak@fylkesmannen.no.