Vet du om en skole som jobber aktivt mot rasistiske kommentarer og holdninger?
Har skolen god undervisning som utfordrer stereotypier og fordommer?
Jobber skolen systematisk for å skape likeverd og samhold?

Selv om Sjøvegan VGS i Salangen har vunnet prisen i 2015 ser vi at forslag på skoler fra Nord-Norge har vært underrepresentert sammenliknet med resten av landet. Dette vil vi gjøre noe med for å få frem godt og viktig arbeid som gjøres på feltet ved nordnorske skoler. Vi håper at dere kan hjelpe oss med å få inn flere forslag fra Nord-Norge i år.

Benjaminprisen deles ut hvert år til en skole som arbeider aktivt mot rasisme og diskriminering. Prisen består av et diplom og 100 000 kroner, og overrekkes av kunnskapsministeren i januar 2018.

Gå inn på www.benjaminprisen.no for å komme med ditt forslag. Her kan du også lese mer om prisen, kriteriene for tildelingen og tidligere vinnerskoler.

Det er Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, HL-senteret, som administrerer prisen. Se våre hjemmesider www.hlsenteret.no for mer informasjon.


Forslagsfrist: 1. oktober