Gratis inngang!

Dette er et samarbeid mellom Målselv bilbliotek og Den kulturelle spaserstokken.

Se plakaten her