De ulike fasene og oppgavene er presentert i 4 delrapporter inklusiv en handelsanalyse som del av rapport 3. Til høyre er link til de ulike rapportene.

En stor takk til alle som har vært med å bidradd gjennom prosessen på ulikt vis!

Kommunestyret skal i sitt møte 20.juni ta stilling til om dette skal danne grunnlag for videre arbeid med stedsutvikling av Bardufoss sentrum og Andslimoen.