Begrunnet forslag/nominering av kandidat til Ildsjelprisen 2015 sendes postmottak@malselv.kommune.no eller Målselv kommune, Kommunehuset, 9321 MOEN innen 20.november 2015. 

 

Bildet viser siste års vinner av Ildsjelprisen i Målselv kommune, Laila Karlstad.

 

Ildsjelprisen

Målselv kommune kan hvert år dele ut 1 ildsjelpris.

Målselv kommunes ildsjelpris skal tjene følgende formål:

-Den skal være en inspirasjon, en takk og en anerkjennelse for personer som ved sitt engasjement og sin innsats for fellesskapets verdier gjør en fremragende jobb i det frivillige lags- og foreningsarbeidet.

Det er ikke anledning til å søke om prisen.

Forslagene må være begrunnet og sendes til Målselv kommune.

Utnevnt priskomite avgjør hvert år om prisen skal deles ut og hvem den skal tildeles.

Ildsjelprisen består av et diplom og en pengegave pålydende kr 7 500,-