Statens vegvesen har høsten 2013 iverksatt et prosjekt spesielt rettet mot elg for å redusere antallet påkjørsler langs to utvalgte vegstrekninger i Troms, i kommunene Målselv og Bardu.  I Målselv vil forsøksstrekningen være cirka to kilometer lang, og ligge på Karlstad, hvor man vet at elgen trekker og antallet påkjørsler har vært relativt høyt.

Langs forsøksstrekningen vil det monteres opp utstyr som varsler elgen om passerende kjøretøy ved hjelp av lyd- og lyssignal, på begge sider av vegen. Slik vil man hindre elgen i å foreta kryssing på kritiske tidspunkter, uten å sperre trekkveiene fysisk slik som ved viltgjerder.  Utstyret har vært testet på hjort i Østerrike, og stedvis ført til en reduksjon av hjortepåkjørsler på 90 %.  Det er utviklet for å tåle nordnorske vintre med mye snø og lave temperaturer.

Monteringen skal være fullført i løpet av november 2013, og forsøksperioden vil vare ett til to år.  Etter dette vil utstyrets effekt evalueres, og eventuelle endringer i utstyrets lydsignal eller plassering foretas.

Underveis i forsøksperioden setter Statens vegvesen pris på innspill fra trafikantene om spesielle tilfeller som involverer vilt langs eller på vegen.

Dersom du observerer noe spesielt i tilknytning til forsøksstrekningen vær vennlig å ta kontakt med:

Heidi Martens, heidi.martens@vegvesen.no, tlf 77 61 73 70
Henrik Wildenschild, henrik.wildenschild@vegvesen.no, tlf 77 61 76 26