På Andselv ved veteranmonumentet vil det fra Forsvaret stille flagg- og fanebærere, æresavdelinger, signalister fra Hærens musikkorps, militærpoliti til trafikkdirigering og konfransier. Maritim helikopterving og 131 luftving i Sørreisa (CRC) vil også være representert.

Plassmajor i Bardufoss leir, major Helge Rikardson, vil være konfransier.

Ordførerne i Målselv, Sørreisa og Bardu vil delta. Barduordfører Toralf Heimdal vil holde tale. Oberst John Olav Fuglem fra Hærstaben vil holde Forsvarets tale. Brigadeprest oberstløytnant Annika Larsen holder bønn på linja. Ordførere og Forsvarets representant legger ned krans ved veteranmonumentet.

Spesielt pårørende og øvrige veteraner er særlig invitert. Øvrig publikum er også hjertelig velkommen.

Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner (NVIO) og Brigadeveteranforbundet, vil også være representert.

Søndag 7. november vil det være minnegudstjeneste i Heggelia kapell kl 1100. Alle er velkomne!

Fakta: Forsvarets minnedag ble innstiftet i 2007. Dagen er etablert for å hedre personell som har omkommet i tjeneste, og skal også vise omsorg for de nærmeste pårørende. Minnedagen er fastsatt til første søndag i november måned og hovedarrangementet finner sted på Akershus festning i Oslo. Dagen skal også markeres lokalt i alle garnisoner og baser i inn- og utland, fredagen før eller mandagen etter første søndag i november.

På minnedagen minnes vi alt vårt personell som har mistet livet i tjeneste, uansett dødsårsak. Spesielt minnes vi de som har mistet livet de to siste årene.

Trenregimentet i Hæren har hovedansvaret for gjennomføringen på Andselv.