Servering av bålkaffe, pølser og saft.
En familievennlig dag med bl.a fottur til nasjonalparkgrensa. Pins til alle. Informasjon om tiltaksplan for verneområdene, innspill til planen ønskes. Presentasjon av dølenes og den svenske reindriftas tradisjonelle bruk av områdene.